Vergeet niet om de arbeidsovereenkomst uiterlijk een maand voordat deze eindigt schriftelijk aan te zeggen, dit voorkomt financiële consequenties.

Nienke van Dijk, Auteur

Wat is het verschil tussen aanzeggen en opzeggen?

In de volksmond wordt al snel het woord ontslag in de mond genomen, maar wanneer moet je een medewerker nu aanzeggen, opzeggen of ontslaan? Wat betekenen de verschillende termen en wanneer moet je wat doen? Bij veel ondernemers en managers heerst hier onduidelijkheid over en dit gaat dan ook geregeld niet goed. Wanneer je de regels niet goed toepast dan kunnen daar consequenties aan zitten. Zowel financiële als juridische. Het is dus belangrijk dat je de regels goed toepast bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Aanzeggen

Stel een contract van een medewerker loopt af en je wilt deze overeenkomst niet verlengen, dan zul je dat kenbaar moeten maken aan de medewerker. Dit doe je door het contract aan te zeggen. Dit gaat dus alleen om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Deze mededeling aan de medewerker is verplicht en geldt alleen voor de werkgever.

Hoe moet je aanzeggen en wat zijn de regels?

  • Hoewel de term aanzegging doet voorkomen dat het mondeling kan is een aanzegging schriftelijk. In jurisprudentie is terug te vinden dat een whatsapp bericht volstaat, maar het is aan te raden om dit met een formele brief te doen. Dan is de aanzegging duidelijk aan te tonen.

  • De aanzegging moet uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt worden gedaan aan de medewerker. Dus eindigt de overeenkomst op 1 augustus, dan moet de overeenkomst uiterlijk 30 juni zijn aangezegd en de medewerker geïnformeerd zijn of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.

  • De aanzegging is alleen verplicht bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer. Dus bij arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden hoeft er niet worden aangezegd.

  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt door een gebeurtenis (bijvoorbeeld na voltooiing van een project) dan is een aanzegging niet nodig.

Vergeet dus niet de arbeidsovereenkomst uiterlijk een maand voordat deze eindigt schriftelijk aan te zeggen.

beëindigen dienstverband

Ontslag is aan strikte regels gebonden. Neem contact op als je hulp nodig hebt bij het aanzeggen, opzeggen of ontslaan van een medewerker.

Nienke van Dijk

Consequenties bij te late aanzegging

Wat als je nu te laat aanzegt? Dan mag je de arbeidsovereenkomst nog steeds beëindigen en je zit niet aan je medewerker ‘vast’. Wel moet je de rest van de aanzegtermijn doorbetalen, dus de tijd dat je te laat bent met aanzeggen. Dus stel dat je twee weken te laat bent met aanzeggen, dan moet je deze twee weken doorbetalen ná het aflopen van de arbeidsovereenkomst. Het heeft dus een financiële consequentie als je te laat aanzegt. Zorg dus dat je de data goed bijhoudt en tijdig schriftelijk aanzegt.

Heb je behoefte aan een voorbeeldbrief? Deze kan HR-dienst.nl voor je verzorgen tegen een vergoeding van € 25,-. Interesse? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl

Opzeggen en ontslag

Een arbeidsovereenkomst opzeggen doe je tijdens de looptijd van een overeenkomst. Een zogenaamde tussentijdse opzegging. Dit mag alleen als dit schriftelijk is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in de aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld een personeelshandboek. Wat is dan het verschil met ontslag vraag je je misschien af? Feitelijk eigenlijk niet zo veel. De uitwerking kan wel anders zijn en dat heeft te maken met de reden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever genoodzaakt is om te reorganiseren en dat er daardoor mensen afvloeien dan wordt er ontslag aangevraagd bij het UWV. Als de vergunning wordt verleend dan zeg je het ontslag aan en gaat de opzegtermijn in. Bij ontslag op staande voet door een dringende reden is er sprake van ontslag zonder een opzegtermijn.

Belangrijk bij ontslag

Als je als ondernemer of manager een medewerker gaat vertellen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd dan is het belangrijkste dat deze boodschap duidelijk overkomt. Wat moet er duidelijk overkomen?

1. Dat de arbeidsovereenkomst eindigt;

2. Waarom deze eindigt;

3. Op welke grond de overeenkomst eindigt.

Ontslag is aan strikte regels gebonden. Heb je hulp nodig bij het aanzeggen, opzeggen of ontslaan van een medewerker?  Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk