Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste wet- en regelgeving. Voor jou als ondernemer en voor je team.

Nienke van Dijk, Auteur

Belangrijkste wijzigingen in het kort

Het nieuwe jaar komt altijd gepaard met wetswijzigingen, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Zie hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • Ketenregeling
  De ketenregeling van opeenvolgende arbeidscontracten wijzigt weer. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt weer verlengd van twee naar drie jaar.
 • Geboorteverlof
  Het kraamverlof voor de partner (nu 2 dagen met behoud van loon) wordt uitgebreid tot geboorteverlof. De partner kan maximaal éénmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon (dus maximaal 5 dagen geboorteverlof) opnemen binnen 4 weken na de geboorte.
 • Lagere WW-premie
  Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.
 • Loonbelasting omlaag
  De loonbelasting gaat omlaag en de heffingskorting gaat omhoog. De belastingschijf waarin de meeste mensen belasting betalen daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%.
 • 30% regeling buitenlandse werknemers
  De maximale looptijd van de 30% regeling voor buitenlandse werknemers is niet langer 8, maar 5 jaar.
 • Transitievergoeding
  De maximale transitievergoeding stijgt van € 79.000,- naar € 81.000,-.
 • Verhoging wettelijk minimumloon
  Het wettelijk minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80. Per 1 juli 2019 krijgt een werknemer van 21 jaar het maximale minimumloon (dit was 22 jaar).
 • Pleegzorg- en adoptieverlof
  Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd tot 6 weken. Gedurende het verlof, dat voor beide ouders geldt, wordt een uitkering verstrekt door het UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.
beëindigen dienstverband

Een nieuw personeelshandboek kun je al binnen twee weken in huis hebben.

Nienke van Dijk

Een interessante fiscale maatregel die inspeelt op duurzaamheid en gezondheid.

Wellicht iets om rekening mee te houden in het personeelsbeleid?.

 • Sneak-peak 2020
  Per 2020 komt er een nieuwe fiets-van-de-zaak-regeling. 7% nieuwwaarde van de (elektrische) fiets wordt bij het inkomen opgeteld. Net als bij de auto-van-de-zaak wordt belasting betaald over de bijtelling.

Zorg dat je personeelshandboek up-to-date is met de laatste wet-en regelgeving. Heb je nog geen handboek of heb je geen tijd om het handboek bij te werken? Dan kan HR-dienst.nl daar bij helpen. Neem contact op met Nienke voor meer informatie op 06-46344445 of stuur een email naar info@hr-dienst.nl

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl of bel 06-46344445.

Let’s Talk