Bevlogen medewerkers kunnen stressvolle situaties beter opvangen, ze zijn mentaal weerbaarder. Jij als leidinggevende hebt daar invloed op, grijp die kans!

Nienke van Dijk, Auteur

Laat je organisatie vliegen met bevlogen medewerkers

De wens van iedere ondernemer en manager, bevlogen medewerkers. Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn, de extra mile gaan, energie te over hebben en alles aan kunnen. Bevlogen medewerkers hebben een positieve bijdrage aan de bedrijfsresultaten. Dus wie wil er nou geen bevlogen medewerkers?

De mate van bevlogenheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerker, maar ook van jou als leidinggevende. Werken met mensen gaat namelijk altijd over een wisselwerking. Je reageert op elkaar. Een nieuwe medewerker is gemotiveerd om bij het bedrijf te komen werken, maar dit kan veranderen in de loop van de tijd. Verschillende factoren beïnvloeden de werksfeer en daarmee ook de bevlogenheid van een medewerker. In moeilijke tijden geeft bevlogenheid extra energie en het werkt vaak ook aanstekelijk. In dit artikel lees je de voordelen van bevlogen medewerkers en hoe je bevlogenheid kan stimuleren.

Voordelen bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers zijn gemotiveerd en hebben de wil om goed te presteren. Ook zijn bevlogen medewerkers meer betrokken en minder ziek. Bevlogenheid kan tot ontwikkeling komen als mensen zich veilig voelen.

Beleving van bevlogenheid kan uiteraard door de dag heen verschillen. Kenmerkend voor bevlogen medewerkers is dat ze in mogelijkheden denken, zijn innovatiever en creatiever.

Organisatie- en medewerkersbelang

Op het moment van schrijven van dit artikel hebben we te maken met een besmettelijk virus dat iedereen raakt. Het raakt ieder individu en het raakt organisaties. Organisaties hebben een belang en gelukkig is er steeds meer oog voor de belangen en behoeftes van medewerkers. Zonder mensen is er tenslotte geen organisatie. Wat goed is voor een organisatie heeft soms gevolgen op collectief of individueel niveau voor de medewerkers,. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Daar ontkom je niet aan. Waar je wel invloed op hebt is hoe je je als leidinggevende gedraagt en communiceert. Wanneer je met oog voor het medewerkersbelang handelt dan hoeven impactvolle besluiten geen negatieve impact te hebben op de bevlogenheid van medewerkers.

Lees in dit artikel hoe je zorgt voor het mentale welzijn van je medewerkers.

beëindigen dienstverband

Zorg voor een leuk takenpakket, voor ontwikkelingsmogelijkheden én voor een respectvolle veilige werkomgeving. Dat komt de bevlogenheid ten goede. Het klinkt zo simpel, toch ontbreekt het in menig organisatie aan deze ingrediënten.

Nienke van Dijk

Keerzijde van bevlogenheid

Zoals alles in het leven kent bevlogenheid ook een keerzijde. Medewerkers kunnen ook tè bevlogen zijn. Langdurige overbelasting of een verstoorde werk-privé-balans kunnen gevolgen zijn van te bevlogen medewerkers. Houd een vinger aan de pols bij bevlogen medewerkers. Het duurt bij hen langer voordat symptomen van overbelasting zichtbaar worden, omdat deze worden verdoezeld door energie en de wil om ergens voor te gaan.

Lees in dit artikel wat te doen als je de verkeerde kandidaat hebt aangenomen.

Veilige werkomgeving

De veiligheid op de werkvloer wordt mede bepaald door de leidinggevende en de manier van leidinggeven. Als iemand zich gezien en begrepen voelt dan draagt dit bij aan het gevoel van veiligheid. Met de juiste ondersteuning van jou als leidinggevende kun je het zelfvertrouwen van de medewerker vergroten. Als medewerkers zich veilig voelen durven ze meer te experimenteren en als hier goed op gereageerd wordt door de omgeving dan versterkt dit het zelfvertrouwen en dat draagt bij aan de mate van bevlogenheid.

Als jij als leidinggevende inconsistent gedrag laat zien dan word je als minder betrouwbaar ervaren. Als je agressief gedrag vertoont of te pas en te onpas je boosheid uit, dan heeft dit impact op de mate van veiligheid die iemand ervaart.

Als iemand zich niet veilig voelt op het werk dan gaat dit ten koste van de mentale en emotionele beschikbaarheid op het werk. En dit heeft weer invloed op de arbeidsprestatie. Energie die immers gaat naar angstgevoelens en naar alertheid op mogelijk gevaar kan niet gaan naar bijvoorbeeld concentratievermogen.

Bevlogenheid, veilige werkomgeving en werkprestaties hebben dus met elkaar te maken. Sterker nog, het versterkt of verzwakt het welzijn van het team.

Heb je behoefte om een HR expert te raadplegen bij moeilijke situatie of zou je je HR zaken graag willen professionaliseren? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl of bel Nienke 06-46344445 voor een gedegen advies.

Psychologie op de werkvloer

Als leidinggevende wordt van jou verwacht dat je niet alleen beschikt over een visie, over daadkracht, over goede communicatie-skills, maar ook dat je begrijpt wat mensen beweegt. Het leren begrijpen van gedrag. Niet alleen dat van je teamleden, maar ook dat van jezelf. Als je jezelf beter leert kennen en begrijpt waarom je de dingen doet die je doet en het effect dat jouw gedrag heeft op je buitenwereld, dan kun je ook bewuster reageren in bepaalde situaties.

Aan goede werkprestaties op de werkvloer en bevlogen medewerkers liggen meerdere factoren ten grondslag. Voor jou als leidinggevende om meer inzicht te hebben in wat een medewerker drijft en nodig heeft geeft jou de kans om de arbeidsomstandigheden te creëren die een positieve bijdrage hebben. Waar ga jij mee aan de slag? Hoe ga jij de bevlogenheid van de medewerkers versterken?

Heb je vragen over dit onderwerp of heb je een specifieke situatie die je wilt bespreken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk