Herken de signalen van een mogelijk sluimerend arbeidsconflict. Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen lijdt onder een arbeidsconflict.

Nienke van Dijk, Auteur

Hoe herken je een sluimerend arbeidsconflict?

Op iedere werkvloer zijn er wel eens irritaties. Dit hoeft niet erg te zijn. Discussies en irritaties helemaal voorkomen zou niet gezond zijn. Belangrijk is dat deze irritaties en discussies niet uitmonden in een conflict. Vaak heb je als leidinggevende niets in de gaten totdat de bom barst. In dit artikel lees je hoe je de signalen herkent van een mogelijk arbeidsconflict.

Motivatie is minder

Een van de eerste signalen die kunnen duiden op een mogelijk arbeidsconflict is wanneer de motivatie van een medewerker of meerdere medewerkers minder is. Als de samenwerking stroef verloopt of er worden veel (onnodige) fouten gemaakt dan kunnen er irritaties ontstaan. Irritaties kunnen leiden tot spanningen en spanningen kunnen leiden tot conflicten. Dit wil je voorkomen. Dus als je merkt dat je team minder gemotiveerd is dan is dat een signaal om in de gaten te houden. Maak bespreekbaar wat je ziet, zodat eventuele spanningen uit de lucht kunnen worden genomen.

Verandering werksfeer

Het kan soms om een subtiele verandering gaan, maar als er spanningen zijn op de werkvloer dan heeft dit vaak niet alleen effect op de direct betrokkenen, maar ook de mensen er omheen. Merk je dat er minder wordt gelachen, dat er meer of andere groepjes worden gevormd, dat er meer over wij en zij wordt gesproken, dan kan het zijn dat er iets speelt. Dit hoeft niet om iets heel groots te gaan, maar een hoop kleine irritaties kunnen ook leiden tot ruzie of een conflict. Dit is dus zeker een signaal om in de gaten te houden.

beëindigen dienstverband

Weet wat er in je team speelt en anticipeer daarop. Laat kleine irritaties niet oplopen tot een conflict, ga met elkaar het gesprek aan.

Nienke van Dijk

Hoger ziekteverzuim

Als de motivatie minder is en er irritaties of spanningen zijn op de werkvloer dan kan dit leiden tot een hoger ziekteverzuim. Als een medewerker zich niet lekker voelt en de werksfeer is niet prettig, dan kan de drempel lager zijn voor iemand om zich ziek te melden. Ook kan iemand de spanningen willen ontwijken en en zich daarom ziek melden. Als je merkt dat het ziekteverzuim van je team omhoog gaat dan is het goed om te kijken of het om meerdere mensen in je team gaat of specifieke personen. Het hoeft uiteraard niet om een arbeidsconflict te gaan, maar dit kan wel het geval zijn. Uitzoeken is de moeite waard aangezien je dit moet willen weten als leidinggevende.

Lees in dit artikel wat te doen bij een ziekmelding na een conflict.

Verandering communicatie

Een manier van mensen om met irritaties om te gaan is door grappen en sneren te maken. Dit is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe er op jouw afdeling wordt gecommuniceerd, maar als er iets speelt dan verandert er iets in de manier van communiceren. Het specifieke probleem wordt niet bespreekbaar gemaakt, maar er worden (harde) opmerkingen gemaakt die voorheen niet werden gemaakt. Nemen de grappen hardere vormen aan of merk je dat ze gericht zijn tegen een specifiek persoon, dan is dit iets om in de gaten te houden. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar er zijn grapjes en er zijn kwetsingen, sneren en andere (ongepaste) communicatievormen die kunnen duiden op een sluimerend conflict.

Heb je behoefte aan een HR expert bij een conflictsituatie ? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl of bel Nienke 06-46344445 voor een gedegen advies.

Meer gebruik van (B)CC in mails

Als leidinggevende kun je ook een verandering merken in het email-gedrag. Merk je dat vaker in de CC of BCC van een email staat, dan kan dat een signaal zijn dat er iets speelt. Een medewerker wil op deze manier laten weten dat er iets speelt. Wees alert op dit soort veranderingen.

Herken je deze signalen?

Herken je één of meerdere signalen maak dit dan bespreekbaar. Misschien is er niets aan de hand, maar daar is maar één manier om achter te komen. Door het te onderzoeken. Baat het niet, schaden doet het ook niet. Ga het gesprek aan. Zijn er meerdere medewerkers bij betrokken? Spreek ze eerst afzonderlijk en hoor wat er speelt. Laat je eigen oordeel erbuiten en laat mensen hun verhaal doen. Jij bent de facilitator van dit gesprek en geen gesprekspartner. Je wilt niet dat de situatie escaleert, je wilt een fijne werksfeer creëren waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Daar kun jij een sleutelrol in spelen.

Heb je vragen over dit onderwerp of heb je een specifieke situatie die je wilt bespreken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk