Ik krijg vaak veel weerstand bij ondernemers en leidinggevenden als ik begin over onbeperkt aantal vakantiedagen. Als ik dan vraag ‘Zou jij er mee om kunnen gaan?’, dan is het antwoord steevast ja. Waarom je teamleden dan niet?

Nienke van Dijk, Auteur

Is dit een goed moment om over te stappen op onbeperkte vakantiedagen?

Het advies op het moment van schrijven van dit artikel (juni 2020) is nog steeds om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Wintersport-vakanties en meivakanties zijn geannuleerd, weinig mensen hebben vrij genomen. Hoogstens een paar dagen om de kinderen op te vangen of een brugdag om een lang weekend te hebben. Je kunt nergens heen is een veelal gehoord argument. Hoe ziet de zomer eruit? Vakantie in Europa lijkt mogelijk, de grenzen gaan steeds meer open. Vliegtuigmaatschappijen schroeven het aantal vluchten langzaamaan weer op. Maar durven mensen naar het buitenland? Wat als er een tweede golf komt? Er is een hoop onzeker. Er zijn mensen die plannen maken om vakantie te vieren in eigen land en er zijn mensen die om veiligheidsredenen thuis blijven.

Stuwmeer aan vakantiedagen

Veel bedrijven worstelen met vakanties en vakantiedagen. Medewerkers willen hun dagen liever opnemen als ze ook daadwerkelijk met vakantie kunnen en bedrijven zien de vakantiedagensaldi hoog blijven en maken zich zorgen over dat alle medewerkers straks tegelijk met vakantie willen. Ook maken ze zich zorgen over of medewerkers voldoende rust nemen.

Al eerder schreef ik een artikel over het ontstaan van een stuwmeer aan vakantiedagen in deze tijd waarin de maatregelen van kracht zijn inzake het COVID-19 virus dat over de wereld waart. Ook het magazine MT.nl besteedde er aandacht aan waar HR-dienst.nl om een inhoudelijke reactie werd gevraagd, lees hier het artikel.

In dit artikel lees je wat je moet weten in tijden van corona.

Het is om meerdere redenen geen goed idee dat mensen vakantiedagen opsparen zoals in dit artikel beschreven. Het stimuleren van het opnemen van vakantiedagen is belangrijk. Ook in tijden van thuiswerken. Het is natuurlijk een onlogische gedachte dat mensen geen ontspanning nodig hebben wanneer ze thuis werken of niet naar het buitenland kunnen.

Het rijst de vraag: Zouden mensen wel dagen vrij nemen als er geen limiet zou zitten op vakantiedagen? Zouden mensen dan eerder kijken naar wat heb ik nodig? Heb ik het fysiek en/ of mentaal nodig om even afstand te nemen van werk? Is dit dan het moment om over te stappen op onbeperkte vakantiedagen?

In dit artikel lees je wat je moet weten over vakantiedagen in tijden van corona.

beëindigen dienstverband

De grens van werk en privé vervaagt steeds meer. Mensen hebben steeds meer behoefte aan verlof om even afstand te nemen van werk. Geef die mogelijkheid, het betaalt zich terug in productiviteit en loyaliteit.

Nienke van Dijk

Persoonlijke behoefte

Hoeveel tijd iemand nodig heeft om een goede en gezonde levensstijl er op na te kunnen houden is voor iedereen persoonlijk. Er is geen one-size-fits-all. In Nederland kennen we een minimum aantal vakantiedagen genaamd wettelijke dagen waar iedereen recht op heeft. De vervaltermijn van deze dagen is een half jaar na het jaar dat je ze hebt opgebouwd. Dit om te stimuleren om voldoende verlof op te nemen en je rust te pakken.

Heb je specifieke vragen die niet aan bod komen en waar je advies over wilt inwinnen? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Voor- en nadelen

Psychologisch gezien zitten er een aantal voor- en nadelen aan een onbeperkt aantal vakantiedagen. Het moeilijkste besluit is voor het management om onbeperkte vakantiedagen in te voeren. Het vergt vertrouwen en lef. Vertrouwen in je medewerkers dat ze er mee om kunnen gaan en lef om de sceptici ongelijk te durven bewijzen.

Voordelen

  • Een aantrekkelijk werkgeversimago. Je doet tenslotte mee met populaire bedrijven als Netflix en LinkedIn. Daarnaast is een goede werk & privé balans een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor veel mensen. De grens tussen werk en privé vervaagt steeds meer, verlof is dan ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

  • Loyaliteit en productiviteit neemt toe. Door je medewerkers vertrouwen te geven, krijg je er loyaliteit voor terug. En een beter uitgeruste medewerker is nu eenmaal productiever, dat weet iedereen.

  • Geen stuwmeer aan vakantiedagen meer.

Nadelen

  • Er worden in de praktijk minder vakantiedagen opgenomen, omdat medewerkers bang zijn wat anderen van hen vinden. Ze willen er geen misbruik van maken en hun collega’s niet teleurstellen. Wat is acceptabel?

  • Als je mensen een vakantiedagenrecht geeft met een exact getal, dan voelt dat als een bezit. Mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun bezit. Daarnaast is er zonder een exact getal ook weinig uitnodiging om verlof op te nemen.

  • Het is ook mogelijk dat het als oneerlijk wordt gezien. De ene persoon neemt 22 dagen per jaar op en een ander 30 dagen. Is dat oneerlijk? Volgens de regels niet, maar dat kan wel zo voelen.

Focus op output

Als je onbeperkte vakantiedagen als arbeidsvoorwaarde invoert dan is het belangrijk voor jou als leidinggevende om te focussen op de output van een medewerker door duidelijke afspraken te maken over wat je wanneer verwacht.

Je legt een grote verantwoordelijkheid bij de medewerker in het vertrouwen dat die er mee om kan gaan. Een medewerker begrijpt zelf dat wanneer hij een maand verlof opneemt, dat er minder tijd overblijft om de gemaakte afspraken omtrent werkzaamheden na te komen. Neemt een medewerker verlof op en komt die meerdere malen achter elkaar de gemaakte afspraken niet na, dan is het tijd om een gesprek te voeren met de medewerker. In de praktijk is het een enkeling die niet met een dergelijke verantwoordelijkheid kan omgaan.

Iedereen begrijpt dat onbeperkt eigenlijk niet onbeperkt is. Een medewerker is er omdat degene met zijn/ haar kennis en kunde een belangrijke toevoeging is voor het bedrijf. De verantwoordelijkheid die je geeft is dat je een medewerker vertrouwt om taken (en projecten) te beheren en tijd te structureren op basis van wat er moet gebeuren.

Conclusie

Er valt veel voor te zeggen om een nieuw vakantiedagensysteem in te voeren voor je organisatie. Mijn advies zou dan zijn om onbeperkte vakantiedagen in te voeren met een onder- en bovengrens. De ondergrens aanhouden van de Nederlandse wetgeving (wettelijke vakantiedagen). Dit is het minimum dat medewerkers moeten opnemen. Houdt het aantal dagen ook bij om juist hierop te kunnen sturen. En stel een ruime bovengrens als richtlijn in, zodat mensen zich niet hoeven af te vragen wat er mag. Deze bovengrens is geen recht, maar een maximale richtlijn. Waarom is het geen recht? Omdat je alsnog een stuwmeer creëert, aangezien bovenwettelijke dagen een vervaltermijn van 5 jaar hebben. Deze nuance is heel belangrijk voor jou als werkgever en voor de medewerker maakt het niet uit, die krijgt weer een ruim aantal vakantiedagen in het nieuwe jaar.

Wil je van gedachten wisselen over de arbeidsvoorwaarden in jouw organisatie? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk