Een consequentie die je met man en macht probeert te voorkomen, maar soms zit er niets anders op. Laat je bijstaan met raad en daad door specialisten die op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving.

Nienke van Dijk, Auteur

Aanhoudend structureel minder of geen werk?

COVID-19 houdt de wereld in haar greep en in veel sectoren is dit voelbaar. Positief voelbaar door extra werk dankzij de omstandigheden of een negatieve impact door minder of zelfs geen werk. Het vraagt je om naar je bedrijfsvoering te kijken. Je hebt waarschijnlijk al verschillende scenario’s klaarliggen. Wat gaan we doen bij 25% minder omzet, bij 40% minder omzet en wat bij 60% en meer? De helft van de ondernemers denkt aan ontslag kopte RTLZ onlangs.

Of de ‘intelligente lockdown’ met bijbehorende maatregelen blijft aanhouden of wordt versoepeld, de economische effecten zullen nog langere tijd voelbaar blijven. Snijden in je personeelsbestand is voor ondernemers vaak één van de consequenties van aanhoudend inkomstenverlies. Voordat je tot ontslag overgaat zijn er eerst andere zaken om naar te kijken.

Subsidiemaatregelen voor bedrijven

De regering heeft diverse subsidieregelingen opgetuigd, omdat zij zeggen: “Dit zijn buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het ondernemersrisico kunnen worden gerekend”. Direct getroffen ondernemingen zoals in de horeca en reisbranche kunnen in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Voor bedrijven waar de TOGS niet voor geldt kunnen kijken naar een andere subsidieregeling, namelijk de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (vervangt tijdelijk de werkkostenregeling).

In dit artikel lees je alles wat je moet weten in tijden van corona.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Bij het UWV kun je als werkgever een tijdelijke tegemoetkoming van 3 maanden in de loonkosten aanvragen. Daarnaast moet de (verwachte) omzetdaling van je onderneming minimaal 20% zijn en mag je in die periode geen medewerkers ontslaan om bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling. De periode van 3 maanden kan nog eens verlengd worden met 3 maanden.

De aanvraag kan op elk moment worden gedaan na 1 maart, als de omzetdaling maar minimaal 20% is. Mocht dit dus in april of mei blijken uit de bedrijfscijfers, dan kan de aanvraag alsnog worden ingediend.

Het noodfonds is aan te vragen via de website van het UWV.

beëindigen dienstverband

Ontslag is aan strikte regels gebonden. Neem contact op als je hulp nodig hebt bij het opzeggen of ontslaan van een medewerker. HR-dienst.nl heeft veel ervaring met het aanvragen van een ontslagvergunning of ontslag middels wederzijds goedvinden.

Nienke van Dijk

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft de volgende voorbeelden gegeven:

  • Valt 100% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de bruto loonsom van de werkgever;
  • Valt 50% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de bruto loonsom van de werkgever;
  • Valt 25% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de bruto loonsom van de werkgever.

Je ontvangt een voorschot van de tegemoetkoming. Deze is 80% verdeeld over 3 termijnen en wordt aan de werkgever betaald. Na drie maanden zal de afrekening plaatsvinden op basis van het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming. Heb je minder omzetverlies dan verwacht en heb je teveel van het noodfonds ontvangen? Dan zul je het teveel ontvangen bedrag moeten terugbetalen.

Je omzetverlies moet je onderbouwen met je omzet van 2019 (gedeeld door 4) en een berekening van je verwachte omzet voor de maanden maart, april en mei 2020. Als dit minimaal 20% verschilt, dan kun je aanspraak maken op de regeling. Als de omzetdaling pas later zichtbaar wordt, dan mag je de vergelijking 1-2 maanden vooruit schuiven.

Als je van de regeling gebruikt maakt ga je akkoord met de voorwaarde dat je de loonsom zoveel mogelijk gelijk houdt. Met andere woorden, je blijft de salarissen (nagenoeg) volledig uitbetalen.

Heb je behoefte aan advies over het opbouwen van een dossier, het aanvragen van een ontslagaanvraag of hoe te handelen in het geval een disfunctionerende medewerker? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl  of bel Nienke 06-46344445.

Hoe lang houd je dit nog vol?

Voldoe jij niet aan de minimale eisen waardoor je voor een tijdelijke subsidieregeling zoals de NOW-regeling in aanmerking komt? Dan zul je naar andere maatregelen moeten kijken.

Het laatste dat je wilt is personeel ontslaan, dus voor dit stadium zijn er nog andere mogelijkheden om naar te kijken. Denk aan:

  • Bespreek met je medewerkers of ze vakantiedagen kunnen/ willen opnemen? Je kunt medewerkers niet verplichten om verlof op te nemen (lees voor meer informatie dit artikel), maar je kunt het ze wel vragen. Voor een periode van bijvoorbeeld 2 maanden wekelijks een dag verlof opnemen.

  • Je kunt ook medewerkers vragen om tijdelijk minder werken voor minder salaris. Het is geen leuke vraag om te stellen, maar als het uiteindelijk baanverlies voorkomt dan zijn veel mensen bereid om salaris in te leveren.

  • Kun je je personeel uitlenen aan een bedrijf dat zit te springen om mensen?

Als dit soort mogelijkheden niet genoeg zijn, dan volgt het afscheid nemen van mensen met een tijdelijk contract. Heb jij een duidelijk overzicht van wanneer welk contract afloopt? Zet tijdig een reminder in je agenda, zodat je niet te laat bent met opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Check dit artikel waar je allemaal rekening mee moet houden bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Als dit allemaal niet genoeg is, dan ben je wellicht genoodzaakt om ontslag aan te vragen voor je vaste medewerkers. Dit kan door ontslag aan te vragen via het UWV op bedrijfseconomische gronden of met wederzijds goedvinden.

Ontslag

Ontslag aanvragen voor vaste medewerkers kan noodzakelijk zijn om bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen en om een faillissement te voorkomen. Middels een ontslagvergunning van het UWV kun je medewerkers met een vast dienstverband ontslaan. Of je kunt tot overeenstemming komen door middel van wederzijds goedvinden. In beide situaties is het verstandig om je goed te laten adviseren door een HR specialist of een arbeidsjurist aangezien ontslag aan strikte regels is gebonden.

Kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of wil je advies over hoe je een voorstel kunt doen aan je medewerkers? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk