Administratie, dat is niet je core business als ondernemer. Het kan je alleen duur komen te staan als je dit niet goed op orde hebt. Zorg voor een systeem, dat voorkomt onnodig vervelende situaties en kosten.

Nienke van Dijk, Auteur

Wanneer is er sprake van een stilzwijgende verlenging?

Grote kans dat jij als werkgever werknemers in dienst hebt op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Het niet bijhouden van aflopende arbeidsovereenkomsten heeft gevolgen. Maar welke precies? In dit artikel lees je welke verplichtingen je als werkgever hebt en wat de gevolgen zijn van het laten verstrijken van de einddatum.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst met een tijdelijk karakter zijn arbeidsovereenkomsten met een begin en einddatum. Na het verstrijken van de einddatum houdt de arbeidsrelatie op te bestaan. Toch geldt dit niet automatisch. In de wet is vastgelegd dat een werknemer voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst te horen krijgt of de overeenkomst wordt verlengd of niet. Dit wordt de aanzegging genoemd. Deze aanzegging hoort doorgaans een maand van tevoren te worden gemeld.

Meer informatie over aanzeggen en opzeggen vind je in dit uitgebreide artikel.

beëindigen dienstverband

Arbeidsrelaties zijn aan strikte regels gebonden. Neem contact op als je ondersteuning kunt gebruiken het aanzeggen, opzeggen of ontslaan van een medewerker.

Nienke van Dijk

Verlopen tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wat nu als de overeenkomst is afgelopen en de medewerker nog steeds werkzaam is binnen de onderneming? In dit geval spreken we van een stilzwijgende verlenging. Er is niet gesproken door werknemer of werkgever over voortzetting of stoppen van de arbeidsrelatie en daarmee is er door de werkgever ook geen bezwaar aangegeven tegen voortzetting van het dienstverband. De werkgever heeft de verlenging niet tegengesproken, hij heeft namelijk geaccepteerd dat de werknemer werkzaamheden uitvoert na het aflopen van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsrelatie is hiermee nog steeds in stand.

Heb je behoefte aan advies over het opbouwen van een dossier, het aanvragen van een ontslagaanvraag of hoe te handelen in het geval een disfunctionerende medewerker? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl  of bel Nienke 06-46344445.

Hoe ontstaat een stilzwijgende verlenging?

Kan zijn dat je als werkgever vergeten bent dat de arbeidsovereenkomst afliep en dat de werknemer daarom is blijven doorwerken ook al was de arbeidsovereenkomst afgelopen. Kan ook zijn dat beide partijen, jij als werkgever en ook de werknemer, wel weten van de aflopende arbeidsovereenkomst, maar dat er niets schriftelijk is geregeld. Als de werknemer mag blijven werken dan heet dit ook een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Wat is het gevolg van een stilzwijgende verlenging?

Laat jij als werkgever niet weten aan een medewerker of de huidige arbeidsovereenkomst eindigt of wordt voortgezet én je laat de medewerker doorwerken na het aflopen van de arbeidsovereenkomst dan is er nog steeds sprake van een arbeidsrelatie. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst doorloopt met gelijkblijvende voorwaarden. Had de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 7 maanden, dan loopt de arbeidsovereenkomst nog 7 maanden door (met een maximum van één jaar). Is de arbeidsovereenkomst vaker stilzwijgend verlengd, dan kan het zijn dan de werknemer recht heeft op een vast dienstverband (afhankelijk ketenbepaling).

Goede personeelsadministratie

Houd een goede administratie bij wanneer welke arbeidsovereenkomst afloopt en zorg dat je op tijd aan de medewerker laat weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Op deze manier voorkom je een ongewilde voortzetting van een dienstverband en de daarmee samenhangende kosten.

Is er een specifieke situatie waar je advies over wilt inwinnen of heb je behoefte aan professionalisering van je HR-zaken?  Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk