Denk aan welke gevolgen je beslissingen hebben later in het jaar, zowel voor jou als ondernemer als voor je medewerker.

Nienke van Dijk, Auteur

Wat te doen met vakantiedagen tijdens de corona crisis?

De noodmaatregelen van de overheid inzake corona zoals het zoveel mogelijk thuiswerken, het gesloten houden van horeca en (sport)scholen en het 1,5 meter afstand houden tot elkaar blijft langer van kracht. Vooralsnog tot en met 28 april 2020. In een eerder artikel deelden we al een aantal zaken om aan te denken en actie op te ondernemen. Waaronder verlof en vakantiedagen. Nu de maatregelen zijn verlengd is de kans groter dat er minder of zelfs geen verlof aangevraagd zal worden door je medewerkers in de aankomende periode. Dit kan tot problemen leiden en tijdig anticiperen is dan ook belangrijk. Als je dit nog niet hebt gedaan, dan is dit wel het moment.

Vakantiedagen tijdens de corona maatregelen

Grote kans dat medewerkers geen vakantiedagen opnemen in de aankomende maanden zolang de maatregelen van kracht zijn. Met als gevolg dat medewerkers massaal straks nadat alle maatregelen zijn opgeheven verlof willen opnemen. Je kunt niet alle verlofaanvragen (tegelijk) honoreren, want dan kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen. Dit leidt weer tot stuwing van vakantiedagen. Hoge vakantiedagensaldi vormen een grote kostenpost aangezien vakantiedagen een financiële waarde hebben. Stel dat een medewerker uit dienst gaat en die heeft geen of nauwelijks vakantiedagen opgenomen, dan moet je het gehele verlofdagensaldo uitbetalen. Dit kan flink in de kosten lopen voor jou als ondernemer.

In dit artikel lees je wat je als ondernemer moet weten in tijden van corona.

beëindigen dienstverband

Je kunt mensen niet verplichten vakantiedagen op te nemen, maar je kunt ze het wel vragen. Vaak is er meer bereidheid dan je denkt.

Nienke van Dijk

Wat zijn de risico’s?

Naast het financiële risico loop je ook het risico dat mensen onvoldoende rust en ontspanning krijgen. Als ze nu geen verlof opnemen en straks geen verlof kunnen opnemen, dan loop je het risico dat een medewerker op termijn minder productief wordt of op een gegeven moment zelfs gaat uitvallen.

Deze periode waarin de maatregelen van kracht zijn zorgt bij veel medewerkers ook voor extra zorgen. Zorgen over eigen gezondheid en die van anderen. Misschien nemen mensen extra zorgtaken op zich, hebben ze zorgen over werk of geldzorgen. Mentaal doet deze periode veel met mensen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Je kunt altijd een beroep doen op HR-dienst.nl voor expertise en advies. Stuur een email naar info@hr-dienst.nl  of bel Nienke 06-46344445.

Wat kun je doen?

  • Verplichte herinnering: als werkgever ben je verplicht om werknemers op tijd te herinneren aan het opnemen van de wettelijke vakantiedagen (20 dagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband). De wettelijke dagen van 2019 vervallen per 1 juli 2020, tenzij jij als werkgever de werknemer niet herinnert.

  • Check CAO/ contractafspraken: Wat is er vastgelegd omtrent opnemen/ vervallen van (boven)wettelijke vakantiedagen. Dit verschilt per CAO en er kunnen individuele afspraken zijn met medewerkers.

  • ATV-dagen opnemen: Je mag werknemers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. ATV-dagen kun je, afhankelijk van de vastgelegde afspraken, wel verplicht laten opnemen als er minder werk is.

  • Bespreek het: Leg de situatie uit aan je medewerkers en vraag om medewerking. Je kunt mensen niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Vaak is er begrip als je de situatie uitlegt en verlenen mensen hun medewerking.

  • Goede vastlegging: Als je nog geen goede en accurate verlofadministratie hebt, is dit het moment om te beginnen. Leg daarnaast alle afspraken die je maakt vast. Je bent wettelijk verplicht om medewerkers te informeren. Daarnaast is het voor beide partijen duidelijk en overzichtelijk om afspraken rondom opnemen, uitbetalen of vervaltermijnen vast te leggen. Zorg dat het personeelsdossier up-to-date is.

In dit artikel lees je hoe goed verlofmanagement werkgevers geld bespaart.

Belangrijk om te weten

  • Je mag een medewerker niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Met uitzondering als dit expliciet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of CAO. Dit is meestal niet het geval.
  • Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na opbouw en bovenwettelijke na 5 jaar.
  • Goedgekeurde verlofaanvragen waarvan de vakantieplannen worden geannuleerd hoef je als werkgever niet in te trekken, waardoor de medewerker alsnog verlof opneemt.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies inwinnen over een specifieke situatie? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk