Bekijk goed wat de implicaties van de wijzigingen zijn voor jouw organisatie, de wijzigingen hebben hoogstwaarschijnlijk hoe dan ook een kostenverhoging tot gevolg.

Nienke van Dijk, Auteur

Wat verandert er aan wetgeving in 2020 en waarom?

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Deze wet die in het kort ook wel de WAB wordt genoemd heeft o.a. als uitgangspunt dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om vaste contracten te geven. Dit om werknemers meer zekerheid te bieden dan ze in de afgelopen jaren hebben ervaren. Hier een kort overzicht van de wijzigingen in de wetgeving die van kracht gaan per 1 januari:

Verruiming ketenregeling

Tot en met 31 december 2019 is de ketenregeling omtrent arbeidsovereenkomsten als volgt: 3 tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld maximaal 2 jaar. De keten wordt doorbroken als de periode tussen tijdelijke contracten minimaal 6 maanden + 1 dag is.

Per 1 januari 2020 wijzigt het naar: 3 tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld maximaal 3 jaar. De keten wordt doorbroken als de periode tussen tijdelijke contracten minimaal 6 maanden + 1 dag is.

Je kunt dus een jaar langer een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst afspreken met je medewerker. Deze wet gaat per 1 januari 2020 in zonder overgangsrecht. Dit betekent dat tweede bepaalde tijd contracten die aflopen na 1 januari 2020 nog een keer verlengd kunnen worden. Loopt het contract af in 2019, dan geldt dit niet en krijgt de medewerker een contract voor onbepaalde tijd (of neem je afscheid van een medewerker als je niet wilt overgaan tot een contract voor onbepaalde tijd).

beëindigen dienstverband

Laat je goed inlichten en neem de juiste maatregelen, dat is misschien niet het leukste werk om te doen, maar op een zeker moment ben je blij dat je er op tijd naar hebt gekeken.

Nienke van Dijk

Hogere werkgeverspremie voor tijdelijk personeel

Er is per januari een verschil in premie voor tijdelijk en vast personeel, waarbij het goedkoper is om vast personeel in dienst te hebben dan tijdelijk personeel. Dit vanwege de doelstelling van de regering om werkgevers sneller over te laten gaan op vaste contracten.

Versoepeling ontslagrecht

Vast wordt minder vast, omdat het ontslagrecht wordt versoepeld. Als je nu een medewerker wilt ontslaan dan kan dat op één ontslaggrond (van de acht). Straks kun je verschillende redenen bij elkaar optellen. Waardoor je iemand toch kunt ontslaan als de ontslagreden voor één van de gronden niet ‘dik’ genoeg was., Doordat je straks én onvoldoende functioneren kunt combineren met verwijtbaar handelen én een verstoorde arbeidsverhouding is het dossier wel ‘dik’ genoeg en kun je ontslag aanvragen voor de medewerker. Op deze manier hoopt het kabinet dat werkgevers makkelijker overgaan tot het geven van vaste contracten, omdat het risico dat je moeilijk van een werknemer afkomt wordt verkleind.

Transitievergoeding wordt lager

De ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, wordt lager, maar gaat ook eerder in. Namelijk al vanaf de eerste werkdag (tot en met 31 december 2019 is dit pas na 2 jaar). Vanaf 2020 heeft iedere werknemer recht op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Ongeacht of iemand een bepaalde tijd of een vast dienstverband heeft.

Oproepkrachten

Oproeptermijn

Heb je medewerkers met een oproepovereenkomst in dienst? Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om medewerkers vier dagen van tevoren op te roepen. Wordt het werk alsnog in deze vier dagen afgezegd dan behouden zij het recht op het loon.

Opzegtermijn

Medewerkers met een oproepovereenkomst krijgen een ultrakorte opzegtermijn. Deze is tot en met 31 december 2019 gelijk aan de reguliere opzegtermijn, meestal een maand. Vanaf 1 januari is deze 4 dagen vanaf het moment van opzeggen (hoeft niet tegen het einde van de maand). De opzegtermijn voor werkgevers blijft wel één maand. Is een oproepkracht een jaar lang opgeroepen? Dan moet je deze medewerker een vast arbeidsomvang bieden. Tenzij de oproepkracht zelf dat aanbod niet wilt accepteren en de flexibiliteit wilt behouden. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.

Al deze wijzigingen kunnen enorme impact hebben op je financiële planning en je personeelscontinuïteit, zorg dat je hier naar kijkt en de juiste maatregelen neemt. Zou je wel wat hulp kunnen gebruiken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl voor het maken van een afspraak en te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Is er een andere specifieke situatie waar je advies over wilt inwinnen of heb je behoefte aan professionalisering van je HR-zaken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk