Zorg dat je op de hoogte bent van alle wetswijzigingen in het arbeidsrecht zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Alleen leuke verrassingen zijn leuk.

Nienke van Dijk, Auteur

Wat zijn de wetswijzigingen in 2021 op het gebied van arbeidsrecht?

Elk nieuw jaar start meestal met wetswijzigingen. Zo ook dit jaar, al zijn het geen grote wijzigingen. Hier de wetswijzigingen in het arbeidsrecht voor 2021 op een rij:

Minimumloon

Twee keer per jaar wordt het minimumloon aangepast, zowel in januari als in juli. Per 1 januari  bedraagt het minimumloon op fulltime basis € 1.684,80 per maand. Heb je medewerkers jonger dan 21 jaar, neem dan hier een kijkje over wat het bijbehorende minimumloon is dat je de medewerker moet betalen.

Transitievergoeding

Sinds de intreding van de transitievergoeding wordt deze jaarlijks verhoogd. Het stijgt mee met de contractlonen. De hoogte van de transitievergoeding die de werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Als de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 januari 2021 of later, bedraagt de maximale transitievergoeding € 84.000,- bruto. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 84.000,- bruto, dan geldt dat bedrag als maximum.

Lees in dit artikel meer over een goede offboarding.

beëindigen dienstverband

Heb je vragen over de wijzigingen en hoe dit specifiek op jouw situatie toe te passen? Neem contact op, ik licht het graag toe.

Nienke van Dijk

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 is de compensatieregeling voor kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensioen of arbeidsongeschiktheid beschikbaar. De Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging is gepubliceerd en aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV. De volgende voorwaarden zijn belangrijk om er voor in aanmerking te komen:

  • In het jaar voor beëindiging mag de werkgever gemiddeld maximaal 24 werknemers in dienst hebben gehad. Behoort de onderneming tot een groep, dan tellen de overige werknemers binnen de groep ook mee;

  • Voor ten minste 1 werknemer moet het UWV toestemming voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen hebben gegeven als gevolg van een bedrijfsbeëindiging door pensioen, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Ontslag mag ook via de kantonrechter zijn gelopen, maar de arbeidsovereenkomst moet in ieder geval zijn geëindigd;

  • Bij pensioen moet de AOW-gerechtigde leeftijd zijn bereikt, of binnen 6 maanden worden bereikt;

  • Bij overlijden moet binnen 12 maanden na het overlijden om ontslagtoestemming zijn verzocht;

  • De relevante persoon moet in de twee voorafgaande jaren eigenaar, maat/vennoot of DGA zijn geweest;

  • De transitievergoeding incl. loonheffingen moet volledig zijn betaald op of na 1 januari 2021 en binnen 9 maanden na de verleende toestemming door UWV;

  • De compensatieaanvraag moet binnen 12 maanden nadat UWV toestemming heeft verleend worden ingediend.

Heb je behoefte om een HR expert te raadplegen bij moeilijke situatie of zou je je HR zaken graag willen professionaliseren? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl of bel Nienke 06-46344445 voor een gedegen advies.

Oproepovereenkomsten

De wettelijke regeling rondom oproepovereenkomsten is nog maar één jaar geleden ingevoerd en wordt nu alweer op enkele kleine punten gewijzigd. De werkgever is verplicht om een vast aantal uren aan te bieden aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in die 12 maanden. De volgende wijzigingen worden toegepast:

  • Als de oproepkracht het aanbod accepteert, moet dat uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15de maand;

  • Het aanbod van de werkgever heeft altijd een geldigheidsduur van één maand.

Deze wetswijziging wordt per 1 juli 2021 van kracht.

Lees in dit artikel meer over oproepovereenkomsten.

Heb je vragen over deze punten of heb je een specifieke situatie die je wilt bespreken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk