Onderneem snel actie als je een ziekmelding ontvangt na een conflict. Je wilt de situatie niet verder laten oplopen, maar snel tot een oplossing komen. Dit is voor beide partijen beter!

Nienke van Dijk, Auteur

Wat als iemand zich ziek meldt na een conflict op het werk?

Wat als iemand zich ziek meldt na een aanvaring op het werk? Dit is een vraag die vaak wordt gesteld.

Spanning op de werkvloer. Tussen twee collega’s of tussen leidinggevende en medewerker. Dit kan in ieder bedrijf gebeuren. Wat nu als een werknemer zich de volgende dag ziek meldt. Ruzie is toch geen ziekte?

Een conflict op de werkvloer is voor alle partijen onwenselijk. Het zorgt voor veel spanning bij zowel de mensen die een aanvaring hebben, maar ook bij de collega’s eromheen. Een verslechtering van de werksfeer is bijna altijd het geval. In dit artikel lees je wat je als werkgever kunt doen je een ziekmelding ontvangt na een conflict en wat je van de arbodienst kan verwachten.

Wat zijn de eerste stappen?

Als een medewerker zich ziek meldt en er is sprake van een conflictsituatie betrek dan altijd de afdeling HR als die aanwezig is in jouw organisatie. Ben jij als ondernemer zelf verantwoordelijk voor HR-zaken, dan kan het prettig zijn om een externe HR expert in te schakelen.

De volgende twee stappen moeten worden ondernomen zodra je de ziekmelding hebt ontvangen:

  • De ziekmelding inclusief achterliggende oorzaak melden bij de arbodienst;

  • De medewerker laten oproepen door de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts beoordeelt of de medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is en of het verzuim het gevolg is van het conflict.

Zoeken naar een oplossing

Omdat een ruzie geen ziekte is, maar vaak wel impact heeft op iemands gemoedstoestand kan de bedrijfsarts een afkoelperiode adviseren van maximaal 10 dagen. In deze afkoelperiode hoeft de medewerker niet te werken, maar deze moet wel werken aan een oplossing tezamen met de werkgever. Een conflict lost zich niet vanzelf op, dus een bedrijfsarts adviseert om in gesprek te gaan, eventueel met behulp van een mediator als dit niet onderling lukt.

Als het lukt om het conflict op te lossen, dan is vaak het verzuim ook ten einde en kan een medewerker weer aan het werk. Mocht het niet lukken om het conflict op te lossen dan volgt exit-mediation. Je maakt samen afspraken over hoe je op een goede manier uit elkaar gaat.

beëindigen dienstverband

Zorg dat er van ruzie geen conflict komt en zorg dat er van een conflict geen langdurig verzuim komt.

Nienke van Dijk

Arbeidsongeschikt?

Een lang sleepend conflict kan tot spanningsklachten leiden en deze kunnen weer leiden tot daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid. Dan heb je zowel een conflict als met arbeidsongeschiktheid te maken. In veel gevallen zal gelden dat wanneer het arbeidsconflict wordt opgelost, de spanningsklachten ook verdwijnen. Dit is niet altijd het geval. Het herstellen van spanningsklachten kan een langere tijd duren. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol om jou als werkgever en de werknemer hierin te begeleiden.

Heb je behoefte aan een HR expert bij een conflictsituatie ? Stuur een email naar info@hr-dienst.nl of bel Nienke 06-46344445 voor een gedegen advies.

Herkennen van arbeidsconflict

Het is heel belangrijk om te weten of er een arbeidsconflict speelt, anders wordt een ziekmelding daadwerkelijk een verzuimcasus waarbij er niet wordt gewerkt aan de oplossing. Namelijk het oplossen van het arbeidsconflict. Je kunt je voorstellen dat een conflictsituatie het herstellen van spanning in de weg kan staan. Wanneer dit niet goed wordt herkend, dan kan het verzuim lang duren wat weer een kostbare zaak is. Dit kan zelfs oplopen tot het twee jaar lang doorbetalen van het salaris.

Het herkennen van een arbeidsconflict en het tijdig ingrijpen is heel belangrijk. Dit zodat de situatie vroegtijdig wordt opgelost, wat zowel voor de direct betrokkenen fijn is als voor de andere collega’s. Blijf altijd met elkaar communiceren. Door niets te doen houd je de situatie in stand en daarmee wordt er niets opgelost.

Lees in dit artikel hoe je de signalen herkent van een mogelijk arbeidsconflict.

Voorkomen is beter dan genezen

Merk je als leidinggevende spanning of irritaties op de werkvloer? Onderzoek of er meer aan de hand is. Je wilt een conflict zoveel mogelijk voorkomen. Kleine irritaties kunnen zich opstapelen totdat ineens de spreekwoordelijke bom barst. Maak de situatie bespreekbaar. Misschien is het niets, misschien is het even een samenloop van omstandigheden of de werkdruk, maar als je weet wat het is dan kun je er ook iets aan doen. Het klaren van de lucht helpt vaak al in deze situaties, met andere woorden ga het gesprek aan en laat het niet sluimeren.

Tips voor het voeren van een gesprek met jou als facilitator:

  • Voer het gesprek rustig
  • Vorm geen oordeel
  • Laat mensen uitpraten
  • Vat samen wat er wordt gezegd
  • Vindt common ground

Laat kleine irritaties niet escaleren. Maak het bespreekbaar en zorg daarmee voor iedereen voor een fijne en veilige werksfeer. Ga het gesprek niet uit de weg en faciliteer het. Je zal merken dat de lucht snel geklaard is na een gesprek. De intenties van beide partijen zijn eigenlijk nooit slecht. Veel conflicten ontstaan door aannames, misverstanden, miscommunicatie en onbegrip. Met een goed gesprek zijn die uit de wereld te helpen.

Heb je vragen over dit onderwerp of heb je een specifieke situatie die je wilt bespreken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk